فیلم آموزش دقیق بافت افریقایی کورنروز

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش دقیق بافت افریقایی کورنروز

عکس, فیلم آموزش دقیق بافت افریقایی کورنروز

برای این نوع بافت بهتر است موهایتان را کامل خشک نکنید ، کمی رطوبت برای بافت مو بهتر است. شما برای این بافت به اکستنشن مو نیاز دارید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر