فیلم آموزش دیپ بهترین تمرین پشت بازو با وزنه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش دیپ بهترین تمرین پشت بازو با وزنه

عکس, فیلم آموزش دیپ بهترین تمرین پشت بازو با وزنه

این حرکت درست مانند سایر انواع معمول دیپ انجام می شود با این تفاوت که از یک وزنه هم استفاده می شود.ایده اصلی اینست کار عضلانی را در هر تکرار افزایش دهید تا حرکت دیپ سختتر شود. در واقع این به نفع شماست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر