فیلم آموزش زدن سایه جذاب کات کریس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش زدن سایه جذاب کات کریس

عکس, فیلم آموزش زدن سایه جذاب کات کریس

سایه کات کریس میتواند جذابیت زیادی به چشمان شما بدهد از طریق فیلم آموزشی زیر این سایه را روی چشمان خود اجرا کنید تکینک آرایش چشم کات کریس با ترفندهایی که با استفاده از سایه چشم تیره و یک خط بالای خط واقعی پلک کشیده می شود و با رنگ های دیگر محو و پخش می شود ، اندازه چشم از چیزی که هست بزرگتر نشان داده می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر