فیلم آموزش شنای قورباغه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش شنای قورباغه

عکس, فیلم آموزش شنای قورباغه

با کمک فیلم های آموزشی زیر میتوانید به سادگی شنای قورباغه را یاد بگیرید. تصاویر آموزشی نیز در انتهای فیلمها برای یادگیری بیشتر شما عزیزان قرار داده شده است. این نوع شنا برای مسافتهای طولانی بسیار مناسب است.

اشتباه: زانوها بیش از حد معمول از یکدیگر جدا و باز شوند.
اصلاح: زانوها نباید بیش از عرض شانه از یکدیگر جدا شوند.
اشتباه: کشیدگی پنجه پاها در هنگام وارد کردن فشار توسط کف پا به آب .
اصلاح: کف پا به طرف خارج چرخانیده شود و پنجه پاها به طرف انگشت کوچک پا رانده شود.
اشتباه: کشیدن زانو به زیر شکم
اصلاح: کف پاها درابتدای مرحله فشارباید به سطح آب متمایل باشد.

تصاویر آموزشی بیشتر :

عکس, فیلم آموزش شنای قورباغه عکس, فیلم آموزش شنای قورباغه عکس, فیلم آموزش شنای قورباغه عکس, فیلم آموزش شنای قورباغه

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر