فیلم آموزش مش در خانه با کلاه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش مش در خانه با کلاه

عکس, فیلم آموزش مش در خانه با کلاه

قبل از گذاشتن کلاه بر روی سر ابتدا یک کیسه فریزر را از وسط باز کرده و بر روی موهای خود قرار داده و سپس کلاه را بر روی گذاشته و محکم نمایید. دلیلی این کاراین است که هنگام دکلره، رنگ تارهای بیرون کشیده به سایر بخش ها نفوذ نمی کند و کیفیت کار شما بهتر خواهد شد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر