فیلم آموزش پشت بازو لاری درازکش دست جم

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش پشت بازو لاری درازکش دست جم

عکس, فیلم آموزش پشت بازو لاری درازکش دست جم

( فیلم آموزش در زیر قرار داده شده است ) نخست به توضیحات توجه کنید : روی نیمکت دراز بکشید. برای جدا کردن میله لاری از جای آن، دست ها را نزدیک به هم قرار دهید.پس از بلند کردن میله لاری، دست ها را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، میله را به آرامی تا چانه پایین بیاورید.دقت کنید در هنگام پایین بردن، برای افزایش تاثیر بر روی ماهیچه پشت بازو، آرنج ها را بسته و در کنار بدن نگه دارید.پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس)، میله لاری را به نقطه شروع بازگردانیدبرای بالا بردن میله لاری از ماهیچه پشت بازو استفاده کنید.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی