محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » فیلم آموزش چگونگی چیدن مهره های تخته نرد در این بازی

فیلم آموزش چگونگی چیدن مهره های تخته نرد در این بازی

آموزشی | ۱۸ بازدید

عکس, فیلم آموزش چگونگی چیدن مهره های تخته نرد در این بازی

برای برنده شدن در یک بازی تخته نرد، باید یاد بگیرید که نبازید. بازیکنان بسیار اندکی هستند که واقعاً یاد می‌گیرند بازی چطور به پایان می‌رسد. اکثر افراد بیش از حد روی شروع بازی متمرکز شده‌اند و در این باره تا جایی افراط می‌کنند که هدف اصلی بازی (چگونه بردن) را به کلی از یاد می‌برند. در طول این آموزش شما همیشه با مهره سیاه بازی می‌کنید مگر اینکه خلاف آن گفته شود.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰