فیلم آموزش کوتاهی جلو مو مدل پر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فیلم آموزش کوتاهی جلو مو مدل پر

عکس, فیلم آموزش کوتاهی جلو مو مدل پر

برای آموزش کوتاهی موهای جلو سر مدل پر از فیلمهای آموزشی زیر استفاده کنید. برای شروع کوتاهی این مدل مو از قسمت بالای مو از کوتاه به بلند برش دهید. این کار را بسیار با دقت انجام دهید زیرا اگر برعکس انجام شود، یعنی برش هایتان از بلند به کوتاه باشد، نتیجه کار بسیار بد و نامناسب می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر