یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

فیلم آموزش گریم چانه و در آوردن زاویه فک با آرایش

عکس, فیلم آموزش گریم چانه و در آوردن زاویه فک با آرایش

در فیلم آموزشی زیر آموزش در آوردن زاویه فک با آرایش توضیح داده شده است. اگر حجم چانه نسبت به چهره کوچک و عقب است شما می توانید دقیقا روی حجم چانه سایه ی روشن کار کنید. برای چانه هایی که صاف هستند شما می توانید زیر لب سایه ی تیره و روی چانه سایه ی روشن کار کنید.اما برای چانه هایی که جلو هستند شما باید دقیقا روی حجم چانه را سایه ی تیره کار کنید و در آخر برای چانه هایی که غبغب دارند شما می توانید زیر چانه را سایه ی تیره کار کنید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر