یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

فیلم چهار تمرین انفجاری شکم در منزل

عکس, فیلم چهار تمرین انفجاری شکم در منزل

با کمک ۴ تمرین زیر می توانید به سرعت شکم خود را کوچک کرده و سیکس پک بسازید. هر تمرین را در سه ست ۲۰ تایی انجام دهید.

پلانک

دوچرخه

شکم بوکسوری با دمبل یا بطری آب

کوهنوردی

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر