قانون درخواست طلاق مرد بدون هیچ دلیلی به دادگاه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

قانون درخواست طلاق مرد بدون هیچ دلیلی به دادگاه

عکس, قانون درخواست طلاق مرد بدون هیچ دلیلی به دادگاه

آیا مرد می تواند صرفا از سر لجبازی یا چون عاشق کس دیگری شده است به راحتی همسرش را که هیچ عیب و ایرادی ندارد طلاق بدهد ؟

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مرد می تواند هر زمان که خواست همسرش را طلاق بدهد و برای درخواست طلاق نیازی به ارائه ی دلیل ندارد .

اما اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید تمام حق و حقوق قانونی او را پرداخت کند و در این جا قانون حامی زنان است.  مردی که می‌خواهد زنش را طلاق دهد باید تمام مهریه زن را به‌طور کامل پرداخته باشد در غیر این‌صورت صیغه طلاق اجرا و در دفتر اسناد رسمی ثبت نخواهد شد.شرط بعدی که مرد خواهان طلاق بدون دلیل زن باید به آن عمل کند پرداخت نفقه زن است که مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌کند و مرد بایستی بپردازد.بعد از طلاق دادن زن توسط مرد، زن باید سه ماه عده طلاق نگه دارد در این سه ماه چون طلاق از طرف مرد طلاق رجعی محسوب می‌شود پرداخت نفقه زن در این سه ماه برعهده مرد است.پرداخت نصف دارایی شوهر به زن یا تقسیم اموال شوهر باز هم یکی دیگر از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل از سوی مرد است. این شرط که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است اگر توسط مرد امضا شده باشد هنگام طلاق به درخواست مرد یا درخواست طلاق از طرف زن که همراه با دلیل محکمه پسندی برای دادگاه است بایستی آن را به زن پرداخت کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر