یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

عکس, قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

ورزش های درمانی و اصلاحی کتف بالدار :

*کشیدن باند ورزشی: برای این تمرین، روبه روی آینه بایستید و دو سر باند را در دست نگه دارید. آرنج را صاف کرده و تا شانه ها دست ها را بالا بیاورید. تا حد ممکن دستها را از هم دور کنید. ۳ ثانیه در این حالت بمانید. دوباره همین کار را تا ده مرتبه تکرار کنید. می توانید همین کار را در حالتی انجام دهید که باند روبه روی قفسه سینه باشد.

عکس, قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

خم شدن به پهلو با دمبل:بایستید. دست راست را پشت سرتان بگذارید در حالی که یک دمبل در دست چپ خود دارید. بالاتنه را به چپ خم کنید. سعی کنید دمبل را به زانوی چپ نزدیک کنید.

عکس, قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

شنای سوئدی:یکی از راههای درمان کتف بالدار شنای سوئدی است. شنا با دست باز بهترین حالت است. برای انجام این تمرین، چهار دست و پا نشینید. سپس زانوها را از زمین جدا کرده و پاها را در وضیعت کشیده و روی نوک پنجه قرار دهید. با خم و راست کردن آرنج می توانید بدن را مانند شکل زیر به سمت پایین و بالا بکشید.

عکس, قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

فشردن تیغه شانه به پایین و پشت:برای انجام این حرکت، روبه روی آینه بایستید تا بتوانید همترازی شانه ها را در طول حرکت کنترل کنید. کتف شانه ها را به هم نزدیک کنید و همزمان شانه ها را به پایین فشار دهید. نگذارید شانه ها به سمت بالا و سمت گوش بیایند. ۵ ثانیه در این حالت بمانید. در ۳ ست ۱۰ تایی این تمرین را تکرار کنید.

عکس, قدرتمندترین ورزش های درمان شانه نابرابر یا کتف بالدار

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر