قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

انجام این حرکات باعث افزایش بافت سینه و افزایش عضله و بزرگ شدن سینه در خانم ها می شود.

حرکت اول: مستقیم رو به روی دیوار بایستید.کف دست های خود را روی دیوار بگذارید و به دیوار فشار وارد کنید به طوری که آرنج ها خم نشوند.۱۰ ثانیه فشار وارد کنید و استراحت کنید، ۲۰ بار این حرکت را انجام دهید.برای نتیجه بهتر هم صبح هم بعدازظهر این حرکت را انجام دهید.

عکس, قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

حرکت دوم: راست بایستید و دست هایتان را کنارتان قرار دهید.دست ها را در جهت عقربه های ساعت تا ۱۵ شماره بچرخانید.
۵ ثانیه استراحت کنید و سپس دست ها را در خلاف جهت قبلی تا ۱۵ شماره بچرخانید.به مدت ۱۰ دقیقه هر روز این حرکت را برای رسیدن به هدف تکرار کنید.

عکس, قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

شنا  : ۳ بار در هفته و هر کدام ۱۵ حرکت برای افزایش سایز سینه انجام دهید.

عکس, قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

حرکت چهارم:مقابل یک صندلی مستحکم بایستید.پاهای خود را در مقابل زانوهای خود قرار دهید.بازوها را خم کنید و روی دسته های صندلی قرار دهید. بدن خود را به سمت بالا بکشید.۱۰بار در روز برای گرفتن نتیجه انجام دهید.

عکس, قدرتمند ترین حرکات برای افزایش بافت سینه خانم ها

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر