قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

همان طور که در تصویر بالا می بینید مشکل سر و گردن رو به جلو مشکلی است که باید برای حفظ زیبایی و سلامت خود آن را درمان کنید. بهترین روش های درمانی استفاده از حرکات ورزشی اصلاح کننده هستند که ما در این پست از یاس فان این حرکات را برای شما قرار داده ایم. خیلی خوب اول باید با استفاده از روش زیر متوجه شوید که این مشکل را دارید و یا نه ؟ شدت آن چقدر است ؟

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

**حرکات اصلاحی سر و گردن رو به جلو**

کشیدن دو طرف گردن: نشسته یا ایستاده بدن خود را صاف کنید. سر خود را مستقیم بگیرید و گوش چپ را به شانه چپ نزدیک کنید. به آرامی وزن دست خود را روی سر وارد کنید و گردن را بکشید. همین کار را برای سمت راست انجام دهید. این حرکت را ۳ بار انجام دهید و هر بار ۳۰ ثانیه نگه دارید.

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

ریلکس کردن عضلات پشت گوش با توپ:عضلات پشت گوش عضلات کوچکی در پایه جمجمه (درست در جایی که گردن به سر می رسد) هستند. تنش در این ناحیه مسئول بسیاری از دردهای عضلانی و گاهی سردرد و سرگیجه است. از روی کمر روی تخت یا زمین دراز بکشید و توپ را در زیر گردن خود درست در پایه جمجمه در هر دو طرف ستون فقرات قرار دهید. سر خود را به چپ و راست بچرخانید. این کار را ۵ دقیقه انجام دهید.

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

کشیدن پشت گردن: صاف بایستید و چانه را به سمت سینه نزدیک و خم کنید. انگشتان خود را ببندید و پشت سرتان بگذارید. به آرامی توسط نیروی وزن دست ها پشت گردن خود را بکشید. این حرکت را ۳ بار انجام دهید و هر بار ۳۰ ثانیه نگه دارید.

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

آزاد کردن عضله SCM را در جلوی گردن:SCM عضله قوی و نازکی است که از پشت گوش تا حدود وسط گلو کشیده شده است و یک حالت V شکل در زیر گلو به وجود می آورد. شما می توانید مطابق شکل، این گروه ماهیچه قوی را احساس کنید. عضله را پیدا کنید و آن را با کشیدن و چرخاندن بین انگشتان به آرامی ماساژ دهید. تمام بالا و پایین عضله را ماساژ دهید. خیلی با فشار و عمیق این کار را انجام ندهید.

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

کشش ماهیچه های قفسه سینه: نزدیک یک درب باز بایستید دست راست خود را مطابق شکل، در سمت راست درب و کف دست خود را به طرف درب قرار دهید. آرنج خود را خم کنید، به طوری که در زاویه ۹۰ درجه باشد. یک گام کوچک با پای راست خود بردارید در حالی که دست همچنان روی در باشد. اکنون شما باید در قسمت جلویی قفسه سینه و زیر بغل خود احساس کشش کنید. کشش را برای ۳۰ ثانیه نگه دارید و در طرف مقابل تکرار کنید.

عکس, قدرتمند ترین ورزشهای درمان سر و گردن رو به جلو

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر