قدرتمند ترین ورزش باریک کردن کمر در خانه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

قدرتمند ترین ورزش باریک کردن کمر در خانه

یک حرکت ورزشی خیلی قوی برای باریک کردن کمر در منزل که نیاز به هیچ ابزار یا مهارت خاصی ندارد خرکت پل معکوس نام دارد.

حرکت پل معکوس :

به پشت دراز بکشید و زانوی چپ خود را خم کنید. کف پای چپ را صاف روی زمین قرار دهید و پای راست را به طرف سقف بالا ببرید. دست چپ را صاف کنید و به طرف بالا بیاورید و دست راست را پایین و در کنار خود قرار دهید. بدون حرکت دادن باسن یا شانه، پایی که بالا است را به سمت راست و دستی که بالا است را به سمت چپ باز کنید. حالا روی عضلات شکم خود تمرکز کنید و دست و پای خود را سرجای قبلی برگردانید. این حرکت را ۱۰-۱۲ بار انجام دهید. سپس جهت‌ها را عوض کنید و دوباره آن را انجام دهید.

عکس, قدرتمند ترین ورزش باریک کردن کمر در خانه

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر