یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

قوی ترین برنامه های بدنسازی سرشانه و عضلات آن

عکس, قوی ترین برنامه های بدنسازی سرشانه و عضلات آن
در این پست از یاس فان قوی ترین تمرینات ورزشی سرشانه را برای شما قرار داده ایم که می تواند به سرعت باعث رشد عضلات شما شود . به همراه این تمرین ها از گلوتامین و پروتئین نیز استفاده نمایید.
قوی ترین حرکات سرشانه که می تواند در مدت کوتاهی شانه های شما را بسازد :
۱. پرس سرشانه هالتر از جلو (Barbell Overhead Press)
۲. نشر سرشانه از بغل (Standing Dumbbell Fly)
۳. سیم کش از جلو به سمت پیشانی (Face Pull)
۴. کول هالتر (High Pull)
۵. سرشانه دمبل نشسته با صاف کردن بدن (Seated Dumbbell Clean)
۶. نشر روبرو با دمبل روی نیمکت شیب دار (Trap Raise)
۷. لیفت تا بالای سر (Clean and Press)
۸. بالا بردن هالتر تا زیر چانه (Snatch-Grip High Pull)
۹. نشر جانب با باند کشی (Band Lateral Raise)
۱۰. نشر از جلو با باند کشی (Band Front Raise)
۱۱. نشر خم با باند کشی (Band Bent-Over Lateral Raise)
۱۲. نشر با حالت w شکل بازوها (Band W Raise)
۱۳. شنا با طناب‌های trx و بعد پیک پوش آپ (Suspension Trainer Pike Pushup)
۱۴. نشر Y شکل با طناب‌های تی آر ایکس (Suspension Trainer Y-Raise)
۱۵. نشر دلتوئید پشتی با طناب‌های تی آر ایکس (Suspension Trainer Rear-Delt Raise)
۱۶. هیندو پوشاپ (Hindu Pushup)
۱۷. پیک پرس (Pike Press)
۱۸. دیپ (Dip)
۱۹. پلانک با جابه‌جایی دست‌ها (Lateral Plank Walk)
۲۰. سرشانه دمبل ایستاده (Dumbbell Neutral Grip Overhead Press)
۲۱. نشر کامل دمبل (Dumbbell Raise Complex)
۲۲. لیفت از بالای زانو (Snatch-Grip Low Pull)
۲۳. شراگ با هالتر از بالای زانو (Snatch-Grip Shrug Pull)
۲۴. ددلیفت روی سکو (Rack Deadlift)
۲۵. پیاده‌روی کشاورزی (Farmer Walk)
۲۶. شراگ یا ددلیفت با دمبل (Dumbbell Deadlift/Shrug Combo)
۲۷. نشر خم دمبل (Dumbbell Bent-Over Lateral Raise)
۲۸. پرس هالتر بالاسینه (Incline Bench Press)
۲۹. پرس سرشانه با دستگاه (Machine Shoulder Press)
۳۰. نشر خم با آرنج باز (Bent-Over Reverse Flye)
تمرینات سرشانه معرفی شده را با برنامه‌ای صحیح اجرا کنید
۳۰ تمرین سرشانه برای تراشیدن زیباترین شانه‌ها

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر