قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

اگر احساس می کنید انگشتان دست شما ضعیف هستند و همه چیز از دست شما می افتد به سادگی انگشتان خود را قوی کنید این حرکات برای بچه دبستانی هایی که زود از نوشتن خسته می شوند و انگشتان ضعیفی دارند نیز مناسب است.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

*  یک گیره لباس بردارید و با انگشتان مختلف آن را بفشارید. با انگشت شست و سبابه خود شروع کنید، سپس به سمت انگشت شست و انگشت میانی خود حرکت کرده و با انگشت حلقه و در آخر انگشت کوچک به اتمام برسانید.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

* خمیر را با استفاده از انگشت شست و نوک انگشتان نیشگون بگیرید.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

* با قراردادن ساعدتان روی یک میز، دست تان را از لبه میز آویزان کنید. سپس دست‌ها را به سمت بالا و پایین حرکت داده و مچ دستتان را خم کنید. زمانی که این کار را انجام می‌دهید، کف دست باید کف رو به بالا باشد.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

*با باز کردن کف دست شروع کنید؛ انگار که عدد ۵ را نشان می‌دهید. شست خود را به سمت داخل حرکت دهید به طوری که گویی عدد ۴ را نشان می‌دهید. با حرکت دادن و جلو و عقب کردن شست خود در بین این دو موقعیت ادامه دهید.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

*در حالی که هنوز انگشتانتان در هم گرده خورده‌اند، مچ دست آسیب دیده را به آرامی به عقب خم کرده و کششی خوب در این ناحیه ایجاد کنید. این کشش را برای ۲۰ ثانیه حفظ و سپس رها کنید، سپس حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید.

عکس, قوی کردن انگشتان دست با این حرکات ساده

*بطری آبی را برداشته و در دست آسیب دیده قرار دهید. دستتان را روی یک میز قرار داده سپس انگشتان خود را جمع کرده و بطری را بگیرد، سپس استراحت کنید. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر