یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
اخبار

قیمت روز تمام گوشی های هوآوی و سامسونگ

عکس, قیمت روز تمام گوشی های هوآوی و سامسونگ
قیمت                                                            نام محصول
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰                                  Huawei Y۹s ۱۲۸GB
۵.۷۶۰.۰۰۰ _ ۵.۶۳۰.۰۰۰                                    Nova ۷i ۱۲۸ GB
۵.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۷۰۰.۰۰۰                                     Honor ۹X ۱۲۸ GB
۴.۵۲۰.۰۰۰ _ ۳.۶۸۰.۰۰۰                                       Y۸s ۶۴ GB
۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۴.۸۰۰.۰۰۰                                    Huawei Y۸p ۱۲۸GB
۳.۹۶۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰                                   Y۷ Prime ۲۰۱۹، ۶۴ GB
۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۴۶۰.۰۰۰                                   Y۶ Prime ۲۰۱۹، ۳۲ GB
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۳۰.۰۰۰                                   Y۹ Prime ۲۰۱۹، ۱۲۸GB
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۴۰.۰۰۰                                      Honor ۸S ۳۲ GB
۲.۱۳۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰                                          Y۵ lite ۲۰۱۸
 قیمت                                                نام محصول
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰                   Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB
۱۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰                    Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB
۱۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰                           Galexy A۷۲، ۲۵۶ GB
۹.۷۵۰.۰۰۰_ ۹.۴۲۰.۰۰۰                             Galexy A۷۱، ۱۲۸ GB
۱۲.۴۳۰.۰۰۰ _۱۱.۱۰۰.۰۰۰                           Galaxy A۵۲، ۵G ۱۲۸ GB
۱۰.۹۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰                           Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB
۶.۳۰۰.۰۰۰ _۵.۵۴۰.۰۰۰                            Galaxy A۵۱، ۱۲۸ GB
۷.۳۵۰.۰۰۰ _۷.۱۰۰.۰۰۰                            Galaxy A۳۲، ۵G ۱۲۸GB
۵.۷۵۰.۰۰۰ _۵.۳۵۰.۰۰۰                          Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰                           Galaxy A۳۱، ۱۲۸GB
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۵۰.۰۰۰                           Galaxy A۲۱s ۶۴GB
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰                             Galaxy A۲۰s ۳۲ GB
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰                              Galaxy A۱۱، ۳۲ GB
۳.۰۰۰.۰۰۰_۲.۷۰۰.۰۰۰                              Galaxy A۰۲s ۳۲ GB
۳.۱۲۰.۰۰۰ _ ۲.۸۵۰.۰۰۰                            Galaxy A۱۰s ۳۲ GB
۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰                   Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر