لیست حقوق مالی زن در زمان طلاق

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

لیست حقوق مالی زن در زمان طلاق

عکس, لیست حقوق مالی زن در زمان طلاق

اگر به عنوان یک زن قصد طلاق دارید باید حتما از حقوق مالی خود اطلاع داشته باشید . حقوق مالی زن فقط شامل مهریه و نفقه نیست . در پست های بعدی به توضیح هر یک از موارد زیر می پردازیم. می توانید مبحث مورد علاقه ی خود را در قسمت بالای سایت سرچ کنید.

حقوق مالی زن در زمان طلاق عبارت است از:
۱ـ مهریه
۲ـ اجرت‌المثل، شرط نصف دارایی،‌ نحله و مقرری وفق ماده (۱۱) قانون حمایت خانواده (در صورت اعتقاد به عدم نسخ ماده (۱۱))
۳ـ نفقه شامل:
۱ـ۳ـ نفقه گذشته
۲ـ۳ـ نفقه زوجه مطلّقه رجعیه در ایام عده و مطلّقه بائنه حامله تا زمان وضع حمل (ماده (۱۱۰۹) ق.م)
۴ـ ارث
موضوع ارث زوجه با توجه به اینکه از حقوق مالی بعد از فوت زوج است از محل بحث این تحقیق خارج است؛ مگر در دو مورد زیر :
۱ـ۴ـ ماده (۹۴۳) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.»
۲ـ۴ـ ماده (۹۴۴) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، ‌به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط براینکه زن شوهر نکرده باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر