متاسفانه داروی اصلی کرونا یعنی فاویپیراویر رد درمان شد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متاسفانه داروی اصلی کرونا یعنی فاویپیراویر رد درمان شد

عکس, متاسفانه داروی اصلی کرونا یعنی فاویپیراویر رد درمان شد

متاسفانه یکی از داروهای پر تجویز در درمان کرونا که امید خیلی از بیماران بود از پروتکل درمان کرونا خارج شد .تا کنون این دارو نه تنها به درمان کمک نکرده بلکه بیماران با عوارض این دارو رو به رو بودند.

دکتر مصطفی قانعی (عضو کمیته ملی واکسن کرونا) در این زمینه  گفت: داروی فاویپیراویر هیچ تاثیری بر درمان کرونا ندارد و باید از ورود آن به پروتکل درمان جلوگیری کرد. موضوع دارو‌های کرونا در کمیته علمی مورد بحث قرار گرفته است و بر اساس نظر قطعی کمیته علمی همه اعضا، داروی فاویپیراویر هیچ تاثیری بر درمان کرونا ندارد و باید از ورود آن به پروتکل درمان جلوگیری کرد. باید بیمه داروی فاویپیراویر حذف شود و از حمایت‌های دولتی خارجی شده و هیچ فردی حق تجویز برای کرونا را نداشته باشد. داروی فاویپیراویر به جز عوارض برای بیماران کرونایی تاثیر دیگری ندارد.

عوارض داروی فاویپیراویر

عکس, متاسفانه داروی اصلی کرونا یعنی فاویپیراویر رد درمان شد

اثر بر روی غدد درون ریز:
افزایش اوریک اسید (هیپراوریسمی)
استفاده از قرص فاویپیراویر ۲۰۰، منجر به روند افزایشی وابسته به دوز اوریک اسید خون می‌شود. یک بررسی سیستماتیک توسط پیلکینگتون و همکاران انجام شده است. هیچ مدرکی معتبری وجود ندارد که نشان دهد هیپراوریسمی ناشی از قرص فاویپیراویر منجر به تظاهرات بالینی می‌شود.

نکته مهم: در بیماری نقرس با احتیاط استفاده کنید. ممکن است اسید اوریک را افزایش دهد.

اثرات قلبی:
درد قفسه سینه
اثر روی سیستم گوارش:
کاهش اشتها
اسهال
حالت تهوع و استفراغ
اثرات خونی:
کاهش نوتروفیل ها
اثرات کبدی:
آسیب به سلول‌های کبد
افزایش آنزیم‌های کبدی.

نکات مهم در مصرف داروی فاویپیراویر
ملاحظات بارداری:
براساس داده های حاصل از مطالعات تولید مثل حیوانات، استفاده از قرص فاویپیراویر ۲۰۰ میلی گرم، در بیماران باردار منع مصرف دارد. شواهدی وجود دارد که بیان می‌کنداین دارو دارای پتانسیل تراتوژنیک و سمیت جنینی است. قبل از اینکه قرص ۲۰۰ میلی گرم برای زنان در سنین باروری تجویز شود، ضروری است که تست‌ بارداری انجام گیرد. زنانی که توانایی باروری دارند، باید در طول درمان با قرص و به مدت یک هفته بعد از آخرین دوز از روش‌های موثر جلوگیری از بارداری استفاده کنند.

ملاحظات تغذیه با شیر مادر:
مشخص نیست که فاویپیراویر در شیر مادر ترشح می‌شود یا خیر. بر اساس داده های مطالعات حیوانی، شیردهی در طول درمان با فایپیراویر منع شده است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر