متراژ گیری تقریبی ساختمان بدون متر و ابزار

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متراژ گیری تقریبی ساختمان بدون متر و ابزار

عکس, متراژ گیری تقریبی ساختمان بدون متر و ابزار

طول گام‌های شما به طور میانگین ۷۵ سانتی متر است که البته بهتر است برای اطمینان بیشتر، این فاصله را از قبل اندازه بگیرید. در این صورت برای محاسبه متراژ ساختمان می‌توانید فواصل و ابعادی را که به آسانی با وجب یا کف پا قابل‌اندازه‌گیری نیستند، به دست بیاورید.یک نکته‌ جالب اینکه وقتی دست‌هایتان را به طور کامل از دو طرف باز می‌کنید، فاصله بین نوک‌ انگشتان دو دستتان تقریباً هم‌اندازه‌ قدتان است! از آن‌جایی که این فاصله بیشتر از یک متر است، می‌توان از این روش برای اندازه‌گیری سطوح بزرگ‌تر استفاده کرد.اندازه‌ یک وجب: به طور میانگین ۲۰ سانتی‌متر است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر