یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

دقت کردین اندوهی که عصر سیزده به در داره،

دیدن دمپایی خیس شده ای که به صورت نامرتب افتادن کف دستشویی نداره؟؟

ناگوارترین سکانس سیزده بدر:

کلوز آپ ته مانده آجیلی که حاوی تخمه کدو، لاشه های پسته

و پوست بادام زمینی که به صورت ناجوانمردانه ای با هم مخلوط شده اند !

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر

عکس, متفاوت ترین تبریک ها و استوری ها و وضعیت برای سیزده بدر 

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر