متن های تک و زیبا برای خدافظ ماه رمضان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن های تک و زیبا برای خدافظ ماه رمضان

عکس, متن های تک و زیبا برای خدافظ ماه رمضان

فرصت خوب رهـایی شد تمام
ماه عشق و آشتی ماه صیــام
سـی شب ماه خدا پایان رسید
ماه شــوال المکـرم شد پدید


الوداع ای ماه عفو بندگان
الوداع ای ماه اشک عاشقان
الوداع لبخند رب العالمین
ماه عشق و ماه سوز نادمین


آقا سلام! ماه مبارک تمام شد
شب­های آخر من و ماه صیام شد
درهایی از ضیافت حق بسته شد ولی
پشت در نگاه شما ازدحام شد


خدایا ! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده


افسوس که ایّام شریف رمضان رفت
سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت
افسوس که سی پاره ی این ماه مبارک
از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت


چه شبهایی ز دست این گدا رفت
سحر های پر از عشق و صفا رفت
خدا نگهدار دعا های مبارک
بهار رحمت و ذکر خدا رفت

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر