متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران

* هر وقت خواستیم کسی را قضاوت کنیم نخست تا ه بشماریم و وقتی تمام شد دوباره تا ده بشمریم و سپس تا بی انتها بشمریم…..( قضاوت نکنیم )

*یا ایها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم و لانساء من نساء عسی أن یکن خیرا منهنَّ و لا تلمزوا أنفسکم و لاتنابزوا بالألقاب بِئس الاسم الفسوق بعد الایمان و مَن لم یتُب فاولئک هم الظالمون (سوره مبارکه حجرات، آیه ١١)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان [دیگر] را [ریشخند کنند] شاید آنها از اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقب‌های زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت دادن پس از ایمان آوردن و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.

* افراد به دلایل مختلفی همچون حسادت و عجول بودن دیگران را قضاوت می‌کنند.

* سخر الله منهم و لهم عذاب ألیم؛ [بدانند که] خدا آنان را به ریشخند می‌گیرد و برای ایشان عذابی پردرد خواهد بود.

*و إذ قال موسی لقومه إنَّ الله یأمرکم أن تذبحوا بقره قالوا أتاخذونا هُزُوا قال أعوذ بالله أن أکون من الجاهلین (سوره مبارکه بقره، آیه ۶٧)؛ پناه به خدا می برم که از جاهلان باشم؛ یعنی مسخره کردن دیگران ریشه در جهل و نادانی دارد. از آنجا که مسخره کردن، تجاوز به حریم فرد است؛ فاولئک هم الظالمون؛ برای جبران آن باید توبه کرد. البته توبه تنها به زبان نیست، بلکه توبه تحقیر کردن یک فرد، با اکرام کردن اوست. (تفسیر نور، قرائتی، ج ١١، ص ١٨۵-١٨٣).

عکس نوشته های زیبا برای استوری و متون خاص قضاوت نکنیم

عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران عکس, متن و استوری در مورد قضاوت کردن دیگران

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر