مجازی شدن مدارس به خاطر قطعی آب همدان چقدر ممکن است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مجازی شدن مدارس به خاطر قطعی آب همدان چقدر ممکن است

عکس, مجازی شدن مدارس به خاطر قطعی آب همدان چقدر ممکن است

قطعی آب همدان و بحران آب در این استان دانشگاه بوعلی سینای همدان را برای مدت ۱۵ روز مجازی کرد که البته در صورت عدم بارش باران و حل نشدن مشکل بی آبی این زمان تمدید می شود حال باید دید که تصمیم آموزش و پرورش همدان برای بازگشایی مدارس در این استان چیست و آیا قطعی آب می تواند دلیلی بر مجازی شدن کلاس ها شود یا خیر ؟

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر