محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » اخبار » مدارس از چندم کدام ماه حضوری می شوند

مدارس از چندم کدام ماه حضوری می شوند

اخبار | ۱۰ بازدید

عکس, مدارس از چندم کدام ماه حضوری می شوند

معاون آموزش متوسطه وزات آموزش و پرورش گفت: با توجه به شرایط و تصمیم ستاد ملی کرونا قرار شد با سیاست آرام و تدریجی به سمت بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم و بر فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به صورت ترکیبی (در فضای مجازی و به صورت حقیقی در مدرسه وحضوری)، تأکید داشته باشیم.
وی با بیان این که به تدریج در طول دو ماه آینده به سمت آموزش‌های حضوری گرایش پیدا خواهیم کرد، گفت: خوشبختانه این سیاست مورد تأیید و تأکید دولت هم قرار گرفته و الگوی آموزشی ما برای دولت ارسال و مورد توافق کامل قرار گرفته است؛ لذا امیدواریم با بهبود روند واکسیناسیون و کنترل بیماری، بتوانیم سرعت فرآیند بازگشایی مدارس را افزایش دهیم.بر اساس الگوی بازگشایی مدارس، به تدریج تا پایان آبان ماه مدارس فعالیت خود را به شیوه حضوری آغاز خواهند کرد، اما در شرایط مطلوب، ممکن است این کار سریع‌تر انجام شود در این زمینه باید با دقت و سرعت بیشتری الگوی بازگشایی را تبیین کنیم تا بتوانیم بر کار‌ها نظارت داشته باشیم و با استناد بر گزارش‌های خوبی که به دست می‌آوریم سیاست‌های آینده بازگشایی مدارس را برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید اخبار

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰