مدارک لازم برای تعویض شناسنامه در ثبت احوال

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مدارک لازم برای تعویض شناسنامه در ثبت احوال

عکس, مدارک لازم برای تعویض شناسنامه در ثبت احوال

اگر قصد دارید برای تعویض شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کنید مدارک زیر را همراه داشته باشید تا دوباره کاری نشود. مدارک لازم عبارتند از : اصل شناسنامه ،  سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید ( برای اشخاص ۱۵ سال به بالا ) ، پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.  چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند۴ باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر