مدارک لازم دریافت ضمانت نامه بانکی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مدارک لازم دریافت ضمانت نامه بانکی

عکس, مدارک لازم دریافت ضمانت نامه بانکی
مدارک مورد نیاز برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
اشخاص حقیقی:
· تصویر شناسنامه و کارت ملی.
· جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
· درخواست کتبی ضمانت
اشخاص حقوقی:
· تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالی لازم که موید اظهارات و فعالیت متقاضی باشد.
· تصویر اسناد مالکیت محل فعالیت و یا اجاره نامه معتبر محل فعالیت.
· رونوشت قرارداد منعقده مربوط به ضمانتنامه فی مابین متقاضی و ذینفع. (ضمانتنامه هایی که به نام پیمانکار صادر می گردد رونوشت قرارداد منعقده فی مابین پیمانکار و کارفرما).
ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده(ضامن)حسب درخواست متقاضی تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط، عندالمطالبه و یا در سررسید معین مبلغ مشخصی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت کند.
یکی از خدمات مهم بانک‌ها به مشتریان خود، صدور و ارائه انواع ضمانت‌نامه است. بانک‌ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می‌کنند. از این رو می‌توان انتظار داشت اغلب بانک‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و با توان افزوده‌ای در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر