یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

مزایای تعویض لنز انکساری برای افراد سن بالا

عکس, مزایای تعویض لنز انکساری برای افراد سن بالا

در صورتی که لنز طبیعی چشم فرد با لنز مصنوعی تعویض شود فرد به بیماری آب مروارید مبتلا نخواهد شد. این کار برای بیماران با سن بالا بسیار عالی است. در این شرایط لنز طبیعی و عادی فرد با یک لنز مصنوعی جایگزین می شود.

تعویض عدسی طبیعی چشم یا به عبارت دیگر “جراحی برداشتن لنز شفاف (Clear Lens Extraction ) “، به منظور حذف عینک که “تعویض لنز داخل چشمی برای اصلاح پیر چشمی” نیز نامیده می شود ، ممکن است در بیماران پیر چشم یا بیماران دوربین شدید نسبت به لیزیک ، پی ار کی یا لازک انتخاب مناسبتری باشد .

اگر شما قبلا دوربین بوده اید و اکنون با رسیدن به سن پیر چشمی، دچار پیرچشمی نیز شده باشید، شاید مناسب ترین روش اصلاح شماره چشمتان، این روش باشد . با اینحال در بعضی بیماران نزدیک بین که کاندید مناسبی برای لیزیک ، پی ار کی یا لازک نیستند، عمل” تعویض عدسی طبیعی چشم “یا “همان برداشتن لنز شفاف ” می تواند بهترین روش باشد .

در مواردی که بیمار بخواهد می توان به عنوان یکی از روش های اصلاح عیوب انکساری از طریق تعویض لنز طبیعی شفاف، قدرت لنزهای داخل چشمی را طوری انتخاب کرد که بینایی یک چشم برای دیدن اشیاء نزدیک و مطالعه و چشم دیگر برای دیدن فاصله دور مثل تماشای تلویزیون و رانندگی تننظیم شود. در این روش فرد برای دید دور و نزدیک به طور نسبی نیاز به عینک نخواهد داشت. این روش را “منوویژن یا “تک دید” می نامیم.

مونوویژن با تعویض لنز داخل چشمی برای پیرچشمیMonovisionمونوویژن با تعویض لنز داخل چشمی برای پیرچشمیMonovision

اگر قرار است پزشک هر دو چشم بیمار را مورد عمل قرار دهد ممکن است در مورد امکان انجام منوویژن نیز با وی صحبت کند . این روش شامل قرار دادن لنز در یک چشم بمنظور اصلاح دید نزدیک و قرار دادن لنز دیگری در چشم مقابل برای اصلاح دید دور است .

اغلب بیماران به چنین شرایطی بخوبی عادت میکنند ولی در بعضی موارد ممکن است بیمار از هر دو دید دور ونزدیک شکایت کند . مشکل دیگر اینست که به علت نبودن دید دوچشمی طبیعی بیمار ممکن است از کاهش عمق دید شکایت کند بدین معنی که از دید دو چشمی خوبی برخوردار نباشد .

اعلب بیمارانی مناسب این روش یعنی منوویژن هستند که مدتی قبل از عمل چنین وضعیتی را با استفاده از کنتاکت لنز هایی که یک چشم را برای دور و یک چشم را برای نزدیک اصلاح میکند تجربه کرده باشند . حال اگر چنین بیماری تجربه خوبی با لنز های مزبور نداشته باشد شاید به عنوان جایگزین رسیدن به دید همزمان دید دور ونزدیک کاندید مناسبی برای لنز های چند کانونی یا لنز های تطابقی باشد.

مزایای عمل برداشتن لنز شفاف طبیعی

دوره بهبودی سریعتر
پیش آگهی بسیار عالی نتیجه عمل
برای افراد بالای ۴۰ سال می تواند از لیزیک بهتر باشد.
عمل شبیه عمل آب مروارید است؛ لذا کم خطر و آسان است.
خطرات و عوارض احتمالی عمل برداشتن لنز شفاف طبیعی
عمل برداشتن لنز شفاف، دقیقا همانند عمل کاتارکت انجام میشود و بنابراین تکنیک جراحی و عوارض ان نیز دقیقا شبیه جراحی کاتاراکت است . عوارض مخاطره آمیز نادر بوده و بیشترعوارض با درمان دارویی و یا جراحی تکمیلی دیگری درمان می شود. ممکن است این عمل نسبت به لیزیک و لازک با خطرات بیشتری همراه باشد؛ اما برای بیمارانی که شماره های بالا و تمایل زیادی برای برداشتن عینک دور و نزدیک و لنز تماسی دارند، انتخاب مناسبی است.

جراحیهای چشم

بلفاروپلاستی
جراحی زیبایی پلک ها

جراحی لازک
LASEK Eye Surgery

پیر چشمی
(درمان با لنز داخل چشمی)

آب مروارید
(کاتاراکت)

قوز قرنیه
(کراتوکونوس)

آب سیاه
(گلوکوم)

پیوند قرنیه

فمتولیزیک

عمل کراس لینک
(درمان قوز قرنیه)

بلفاروپلاستی
جراحی زیبایی پلک ها

جراحی لازک
LASEK Eye Surgery

پیر چشمی
(درمان با لنز داخل چشمی)

آب مروارید
(کاتاراکت)

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر