مسی شرابی با این فرمول رنگ مو

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مسی شرابی با این فرمول رنگ مو

عکس, مسی شرابی با این فرمول رنگ مو

برای داشتن رنگ موهای مسی شرابی از فرمول زیر استفاده کنید:

۱. رنگ موی شماره ۷۵ (مارک دلخواه) – ۲/۳ تیوپ

۲. رنگ موی پرفکت شماره ۰:۸۸.۴۳ – ۱/۳ تیوپ

۳. واریاسیون پرتقالی – ۲ سانتی متر

۴. اکسیدان ۹ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر