مصرف همزمان فلووکسامین و سرترالین برای درمان وسواس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مصرف همزمان فلووکسامین و سرترالین برای درمان وسواس

عکس, مصرف همزمان فلووکسامین و سرترالین برای درمان وسواس

در پاسخ به این سوال که آیا می توان به صورت هم زمان برای درمان وسواس فلووکسامین و سرترالین را مصرف کرد گفته شده است که :

فلووکسامین و سرترالیندرمان‌های عمده وسواس شامل درمان دارویی و درمان شناختی-رفتاری است و الکتروشوک، درمانی تأیید شده برای وسواس نیست. با این حال در موارد مقاوم به درمان‌های دارویی مختلف و روان‌درمانی، ممکن است از الکتروشوک استفاده شود. ضمناً اثربخشی داروهای ضد وسواس که در متن لینک بالا نام برده شده تفاوت عمده‌ای با هم ندارند (از جمله پاروکستین) و مصرف دو مورد از آنها به طور همزمان عموماً توصیه نمی‌شود. و نکته آخر این‌که مصرف داروها باعث صعب‌العلاجی وسواس نمی‌شود.

سلامت1401-02-18

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر