محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

آرایشی | ۱۳ بازدید

عکس, معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

فرمول رنگ مو دودی زیتونی

دکلره پایه ۸
دودی ۸ مقدار ۸۰ میل + زیتونی ۸ مقدار ۳۰ میل + دودی ۷ مقدار ۲۰ میل
وارسیون نقره ای ۱ سانت + وارسیون دودی ۱ سانت
اکسیدان ۱ به اندازه مقدار رنگ

عکس, معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

فرمول رنگ مو دودی زیتونی

دکلره پایه ۸
دودی ۸ مقدار ۸۰ میل + زیتونی ۸ مقدار ۳۰ میل + دودی ۷ مقدار ۲۰ میل
وارسیون نقره ای ۱ سانت + وارسیون دودی ۱ سانت
اکسیدان ۱ به اندازه مقدار رنگ

***********************************

عکس, معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

ترکیب رنگ موی کاراملی|فرمول رنگ موهای پر طرفدار
بلوند طلایی خیلی روشن : ۵۰ میل
بلوند خاکستری پلاتینه : ۳۰ میل
بلوند بژ ۷.۳۱ : ۵۰ میل
واریاسیون ۰۰۰ : ۵ سانت
واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت
واریاسیون دودی : ۱ سانت
اکسیدان ۶ درصد : ۱۵۰ میل
پایه ۱۰ دکلره

***********************************

عکس, معرفی و عکس رنگ موهای ترند ۲۰۲۲

فرمول رنگ مو دودی نسکافه ای|فرمول رنگ موهای پر طرفدار
پایه ۶ دکلره
رنگ ۶٫۰ به مقدار یک سوم تیوپ
رنگ ۶٫۱ به مقدار یک دوم تیوپ
رنگ ۶٫۴۷ به مقدار یک چهارم تیوپ
اکسیدان ۶ درصد

پایه ۱۰دکلره
خاکستری ۱۰
دودی۱۰
نقره ای
کمی بنفش

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۳ آبان ۱۴۰۰