یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

معماهای جدید تصویری و متنی با جواب

عکس, معماهای جدید تصویری و متنی با جواب

قاتل کسی نیست جز پسر وسط تصویر…


آن چیست که دو دست و یک صورت دارد اما نمی تواند چیزی را نگه دارد؟

جواب : ساعت


عکس, معماهای جدید تصویری و متنی با جواب

پاسخ این است که این تصویر برای دهه هفتاد است و کسی آن زمان موبایل نداشته پس مردی که موبایل در جیب دارد از آینده آمده است.


عکس, معماهای جدید تصویری و متنی با جواب

زن در واقعیت گردنبند ندارد اما در آینه دارد.


آن چیست که متعلق به تو است اما دوستت بیشتر از آن استفاده می کند؟

جواب : اسمت.


عکس, معماهای جدید تصویری و متنی با جواب

پاسخ گرگینه مرد وسطی است چون خوش اشام میتواند هر زمان که خواست پرواز کند. زامبی هم فقط زمانی می میرد که به سرش شلیک کنند در حالیکه مرد وسطی کمر او را هدف قرار داده است.


مامان کیت سه فرزند دارد ، اسنپ، کراکر و …؟

جواب : کیت.


من چیم که اگه منو نگه نداری، می شکنم؟

جواب : قول


وقتی که گرانت ۸ ساله بود ، برادرش نصف سن او را داشت اکنون گرانت ۱۴ ساله است، برادرش چند سال دارد؟

جواب : برادر او اکنون ۱۰ سال دارد.


اون چیه که اگه داشته باشمش ، با کسی به اشتراک نمیزارمش اما اگه با کسی به اشتراک بگذارمش، دیگه ندارمش؟

جواب :راز

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر