مقاله ای کوتاه درباره تکنیک های پرشی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مقاله ای کوتاه درباره تکنیک های پرشی

عکس, مقاله ای کوتاه درباره تکنیک های پرشی

استفاده از این تمرینات می تواند دارای دو تاثیر عمده باشند: کاهش میزان آسیب دیدگی ورزشکار و بالا رفتن میزان ارتفاع پرش که هر دو عامل مهمی در نتیجه قابل قبول هستند. در این مرحله از انجام فعالیت های پرشی باید به دقت تمرینات خود را بررسی کرد و خطاهای موجود در پرش ها را کاهش داد.این تمرینات همراه با تمرین های حفظ تعادل می تواند دارای تاثیرات بیشتری باشند تمرینات تعادل شامل تمرین هایی همچون پایین آمدن از استپ، پرش عمیق، پرش از روی استپ باشد که بهتر است این حرکات در مقابل آیینه انجام شوند که احتمال خطاهای آن ها کاهش پیدا کند.

چربی سوزی:وزن کمتر در ورزشکار نشان دهنده چربی کمتر و در نهایت سرعت عمل بیشتر است هر چقدر فرد ورزشکار دارای وزن کمتری باشد راحت تر می تواند فعالیت های قدرت و شتاب را انجام دهد. در اینجا باید اشاره کرد که مهم ترین عامل در بالا بردن قدرت پرش یک ورزشکار کاهش میزان چربی بدن او است.

شتاب گیری:همچنین برای افزایش پرش باید از فرمول افزایش شتاب در تمرینات خود نیز استفاده کنید شتاب در حقیقت نشان دهنده سرعت عملکردی فرد است و بدون استفاده از شتاب تمرینات شما تاثیر چندانی نخواهد داشت. تمرینات پلیومتریک در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند و بر این اساس باید در تمرینات خود از پرش روی مانع، پرتاب توپ بالای سر، اسکوات با زنجیر و وزنه زنی استفاده نمایید.

ریکاوری:ریکاوری در افزایش پرش دارای اهمیت بالایی است اما در میان برخی از ورزشکاران این مورد کمتر انجام می شود و کمتر مورد توجه است. اگر فکر می کنید با انجام تمرینات سنگین می توانید وضعیت مطلوب تری داشته باشید باید بدانید که در اشتباه هستید و در بیشتر موارد انجام تمرینات سنگین موجب آسیب دیدگی های شدیدتری خواهد شد.ریکاوری به بخش استراحت ورزشکار اشاره دارد که باید در کنار یک برنامه ریزی درست و اصولی صورت بگیرد و مدت زمان آن ۴۸ ساعت می باشد. همچنین باید توجه داشته باشید که انجام تمرینات ورزشی در یک جلسه سنگین بسیار پر خطر است.تمریناتی که در این بخش آن ها را مطالعه کردید می توانند تاثیرات مهمی در افزایش پرش داشته باشند و در کنار یک برنامه ریزی درست می توانید از اینگونه تمرینات استفاده نمایید.

معادله قدرت یک معادله پر کاربرد در ورزش های عضلانی است که بر حسب مدل رو به رو است:

قدرت= نیرو x سرعت

افزایش قدرت:این معادله نشان می دهد که ورزشکار در صورتی می تواند انرژی بیشتری را از خود تولید کند که دارای نیروی بیشتری باشد و برای این کار باید اعضای عضلانی خود را در قسمت پایین تنه تقویت نماید. تمرینات مناسب برای تقویت این عضلات تمرین اسکوات، لانگز و ددلیف است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر