مقدار پروتین نیاز روزانه بدنسازی بر اساس سن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مقدار پروتین نیاز روزانه بدنسازی بر اساس سن

عکس, مقدار پروتین نیاز روزانه بدنسازی بر اساس سن

۱۹ تا۱۳ سال: ۳۴ گرم در روز
۱۴ تا ۱۸ سال (خانمها): ۴۶ گرم در روز
۱۴ تا ۱۸ سال (آقایان): ۵۲ گرم در روز
۱۹ تا بالای ۷۰ سال (خانمها): ۴۶ گرم در روز
۱۹ تا بالای ۷۰ سال (آقایان): ۵۶ گرم در روز

اگر هدفتان حفظ سلامت کلی بدن است باید به اندازه نصف وزنتان هر روز پروتئین مصرف کنید.
اگر میخواهید وزن کم کنید باید به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدنتان حدود ۸.۰ گرم پروتئین مصرف کنید.
اگر دنبال عضله سازی هستید باید به ازای هر یک کیلوگرم از وزنتان ۱ گرم پروتئین در روز مصرف کنید. برخی کارشناسان توصیه می کنند نباید بیشتر از ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین مصرف کرد.

آموزشی1401-09-10

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر