میزان آبیاری و نور لازم و تکثیر گل حسن یوسف

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

میزان آبیاری و نور لازم و تکثیر گل حسن یوسف

عکس, میزان آبیاری و نور لازم و تکثیر گل حسن یوسف
در میان تمام گل های آپارتمانی گل حسن یوسف از محبوبیت زیادی برخوردار است . این گل از دیرباز در منزل بیشتر مردم ایران بوده است. آبیاری این گل زیبا بدین صورت است که خاک این گیاه باید همیشه مرطوب باشد. کم آبی ساقه و برگ های این گیاه را پژمرده می کند.حسن یوسف رشد سریعی دارد، برای این که این گیاه زیباییش را از دست ندهد سعی کنید همیشه آن را هرس کرده و نوک ساقه ها را قیچی کنید. برای زیبایی گل حسن یوسف همیشه آن را هرس کرده و نوک ساقه ها را قیچی کنید
عکس, میزان آبیاری و نور لازم و تکثیر گل حسن یوسف
این گیاه به نور زیاد احتیاج دارد. نور زیاد آن را قوی تر و خوش رنگ تر می کند. در صورتی که نور کافی به گیاه نرسد، برگ های آن به رنگ سبز کامل درآمده و به صورت علفی رشد می کند و زیبایی اش را از دست می دهد.
تکثیر: حسن یوسف از گیاهانی است که تکثیر آن به راحتی انجام می شود. در همه ی فصل ها می توان ساقه های گیاه را جدا کرده و در آب ریشه دار کرد. حتی این گیاه در آب هم می تواند رشد کامل داشته باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر