یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

میزان استفاده از کود اسید هیومیک بر اساس نوع آبیاری

عکس, میزان استفاده از کود اسید هیومیک بر اساس نوع آبیاری
یکی از کودهای شناخته شده و معروف در زمینه کشاورزی و مزارع  کود اسید هیومیک در کشاورزی است. میزان استفاده از آن مستقیما به روش آبیاری باغ یا مزرعه شما بستگی دارد.. در صورتی که تعداد آبیاری ماهیانه بین ۱۲ تا ۱۸ روز باشد ، در اولین آبیاری که عموما در اسفند ماه انجام می شود ، به میزان ۱۰ کیلو اسید هیومیک و در آبیاری های بعدی هم ۵ کیلو اسید هیومیک استفاده شود. چنانچه دوره آبیاری بیشتر از ۱۸ روز باشد ، برای اینکه غلظت اسید هیومیک در اثر شسته شدن کاهش نیابد ، در اولین دوره آبیاری از میزان ۱۵ کیلو اسید هیومیک و در مراتب بعدی از ۸ کیلو کود آلی هیومیک اسید استفاده نمایید. بهتر است پس از حدود ۳ تا ۴ ساعت از زمان شروع آبیاری اقدام به تزریق اسید هیومیک در سیستم نمایید زیرا در این صورت آب به کلیه بخش های زمین رسیده و مواد کود هیومیکی به خوبی در زمین پخش می شود.در آبیاری غرقابی میزان آب به کار رفته بسیار بیشتر بوده و در نتیجه اگر همان میزان اسید هیومیک مصرف شود ، خلوص آن بسیار کاهش می یابد بنابراین باید میزان مصرف اسید هیومیک را در اولین بار آبیاری به ۲۰ کیلوگرم و در مراتب بعد به ۱۰ کیلوگرم افزایش داد. در  این روش آبیاری نیاز به یک مخزن کالیبره شده ۲۰۰۰ لیتری داریم که یک شیر تنظیم داشته باشد. این مخرن را در محل ورودی آب به باغ قرار داده و اجازه دهید تا آب حداقل نیمی از کرت ها را فراگیرد. بعد شیر مخرن حاوی هیومیک اسید را باز کرده تا به آرامی وارد سیستم آبیاری شود.ذکر این نکته الزامیست که کود اسید هیومیک را نباید با برخی مواد نظیر سموم مختلف و یا برخی کود ها مانند سولوپتاس به طور هم زمان مورد استفاده قرار داد زیرا موجب کاهش تاثیر هر دو ماده خواهد شد.
نحوه و میزان مصرف اسید هیومیک در باغات پسته بسته به نوع آبیاری (تحت فشار یا غرقابی) و دبی آب در دسترس متفاوت است. چنانچه سیستم آبیاری باغات تحت فشار بوده و دور آبیاری بین ۱۲ تا ۱۸ روز باشد می توان از اسفندماه به فاصله هر دو نوبت آبیاری یک نوبت اقدام به مصرف اسید هیومیک مایع در سیستم کرد. میزان مصرف در نوبت اول ۱۰ لیتر و در نوبتهای بعدی ۵ لیتر توصیه می شود.
در صورتیکه دور آبیاری بیشتر از ۱۸ روز باشد، مقدار مصرف در نوبت اول به ۱۵ لیتر و در نوبتهای بعدی به ۸ لیتر افزایش می یابد. در صورتی که در سیستم های تحت فشار کودهای ماکرو محلول نیز از طریق تانک کود در سیستم تزریق میگردد باید توجه نمود که اسیدهیومیک با سولوپتاس بصورت همزمان مصرف نگردد زیرا مخلوط این دو کود ماده ای ژل مانند ایجاد می کند
زمانی که اسید هیومیک مصرف می شود می توان میزان مصرف کودهای ازته را تا ۳۰ درصد کاهش داد زیرا پیوند بین اسید هیومیک و ازت به نوعی از شستشوی بیش از حد ازت نیز جلوگیری می کند.
بهترین زمان تزریق، ۴ ساعت پس از شروع آبیاری است تا اسید هیومیک بتواند همراه آب به همه جای خاک نفوذ پیدا کند.
اگر چه استفاده از اسید هیومیک در آبیاری غرقابی کمی مشکل به نظر می رسد اما برای رفع آن راه حل وجود دارد. در روش اول می توان پس از کالیبره کردن بشکه شیردار برای هر هکتار، آن را سر جوی آب قرار داده و اسید هیومیک مصرفی برای یک هکتار را در آن ریخته و پس از آنکه آب تا نصف کرتها را پر کرد شیر بشکه را باز کرده تا اسید هیومیک به آرامی و همراه با آب به همه جای کرت نفوذ پیدا کند.
در سیستم های آبیاری غرقابی به دلیل آنکه آب سطح بیشتری از خاک را می خیساند مقدار مصرف برای نوبت اول ۲۰ لیتر در هکتار و برای حداکثر ۲ نوبت دیگر ۱۰ لیتر در هکتار محاسبه گردیده است. در روش بعدی می توان پس از کالیبره کردن یک تانکر ۲۰۰۰ لیتری سمپاشی برای یک هکتار، میزان اسید هیومیک مصرفی را در تانک آب ریخته و زیر سایه انداز درخت پاشید وسپس آبیاری را انجام داد.
به دلیل اینکه اسید هیومیک دارای باندهای آزاد فراوانی است و دور از انتظار نیست که این باندها ببا مولکولهای محلول در آب پیوند تشکیل دهند استفاده از آنها با محلول سم به هیچ عنوان مجاز نیست.
شایان ذکر است که مولکول اسید هیومیک بسیار بزرگ و حجیم می باشد به طوری که ورود آن به داخل سلولهای برگ غیر ممکن است اما در کودهایی که اسید فولیک همراه با اسید هیومیک است بدلیل کوچکتر بودن مولکول اسید فولیک و اثر آن به عنوان عامل کلات کننده، مصرف این نوع کودها همراه با کودهای محلولپاشی امکان پذیر است.
بر این اساس مصرف اسید هیومیک به تنهایی به عنوان کود محلولپاشی که متداول شده است بسیار بی مورد است زیرا علاوه بر آنکه جذب نمی شود هیچ ماده مغذی نیز به همراه ندارد که در تغذیه موثر باشد.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر