میمون در خواب دیدن تعبیرش چیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

میمون در خواب دیدن تعبیرش چیست

عکس, میمون در خواب دیدن تعبیرش چیست

دیدن میمون در خواب خوش یمن است یا شر ؟ بعضی اوقات دیدن میمون در خواب نشان دهنده پریدن شما از یک چیز به چیز دیگر و عدم تمرکز شما بر روی یک چیز- بویژه در حوزه کاری است.

میمون در خواب می‌تواند نمایانگر دوستان و آشنایانی فریبکار و حقه باز باشد. برخی اوقات میمون‌ها در خواب توجه ما را به سمت افرادی از اطرافیان خودمان معطوف می‌کنند که با ما صادق نیستند. شاید کسی در اطراف ما وجود دارد که صرفا تظاهر به دوستی و رفاقت می‌کند.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر