نام نویسی براس تسهیلات دفاتر آی سی تی yazd.ict.gov.ir

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نام نویسی براس تسهیلات دفاتر آی سی تی yazd.ict.gov.ir

عکس, نام نویسی براس تسهیلات دفاتر آی سی تی yazd.ict.gov.ir
متقاضیان برای ثبت نام تسهیلات دفاتر ICT روستایی استان یزد می توانند جهت ثبت نام به yazd.ict.gov.ir و سایت tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه کنند.وزارت ارتباطات برای راه اندازی دفتر در روستا ۱۲۰ میلیون تومان و برای توسعه دفاتر هم ۶۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ چهار درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه و تنفس ۱۲ ماهه در نظر گرفته است.متقاضیان با مراجعه به سایت و مطالعه شرایط ICT می‌توانند درخواست تاسیس و توسعه دفتر و همچنین تسهیلات داشته باشند و هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر