نشانه های قیامت را در این سوره دقیق بشناس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نشانه های قیامت را در این سوره دقیق بشناس

عکس, نشانه های قیامت را در این سوره دقیق بشناس

آشکارترین نشانه های قیامت در سوره مرسلات ذکر شده است که ترجمه آن در زیر برای شما قرار داده شده است :

به نام خداوند بخشنده مهربان
سوگند به فرستادگان پى‌درپى، (۱) که سخت توفنده‌اند. (۲) و سوگند به افشانندگان افشانگر، (۳) که [میان حق و باطل]جداگرند، (۴) و القاکننده وحى‌اند. (۵) خواه عذرى باشد یا هشدارى. (۶) که آنچه وعده یافته‌اید قطعاً رخ خواهد داد. (۷) پس وقتى که ستارگان محو شوند، (۸) و آنگاه که آسمان بشکافد، (۹) و آنگاه که کوه‌ها از جا کنده شوند، (۱۰) و آنگاه که پیمبران به میقات آیند، (۱۱) براى چه روزى تعیین وقت شده است؟ (۱۲) براى روز داورى. (۱۳) و تو چه دانى که روز داورى چیست؟ (۱۴) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان! (۱۵) مگر پیشینیان را هلاک نکردیم؟ (۱۶) سپس از پى آنان پسینیان را مى‌بریم. (۱۷) با مجرمان چنین مى‌کنیم. (۱۸) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۱۹) مگر شما را از آبى بى‌مقدار نیافریدیم؟ (۲۰) پس آن را در جایگاهى استوار نهادیم، (۲۱) تا مدّتى معیّن! (۲۲) و توانا آمدیم، و چه نیک تواناییم. (۲۳) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۲۴) مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ (۲۵) چه براى مردگان چه زندگان. (۲۶) و کوه‌هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیم. (۲۷) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۲۸) بروید به سوى همان چیزى که آن را تکذیب مى‌کردید. (۲۹) بروید به سوى [آن]دود سه شاخه، (۳۰) نه سایه‌دار است و نه از شعله [آتش]حفاظت مى‌کند. (۳۱) [دوزخ]، چون کاخى [بلند]شراره مى‌افکند، (۳۲) گویى شترانى زرد رنگند. (۳۳) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۳۴) این، روزى است که دم نمى‌زنند. (۳۵) و رخصت نمى‌یابند تا پوزش خواهند. (۳۶) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۳۷) این [همان]روز داورى است شما و [جمله]پیشینیان را گرد مى‌آوریم. (۳۸) پس اگر حیلتى دارید، در برابر من بسگالید. (۳۹) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۴۰) اهل تقوا در زیر سایه‌ها و بر کنار چشمه‌سارانند، (۴۱) با هر میوه‌اى که خوش داشته باشند. (۴۲) به [پاداش]آنچه مى‌کردید، بخورید و بیاشامید؛ گواراتان باد. (۴۳) ما نیکوکاران را چنین پاداش مى‌دهیم. (۴۴) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۴۵) [اى کافران]بخورید و اندکى برخوردار شوید که شما گناهکارید. (۴۶) [ولى]آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۴۷) و، چون به آنان گفته شود: «رکوع کنید»، به رکوع نمى‌روند. (۴۸) آن روز واى بر تکذیب‌کنندگان. (۴۹) پس به کدامین سخن پس از [قرآن]ایمان مى‌آورند؟ (۵۰)

این سوره را مُرسَلات (به معنای فرستادگان) نامیده‌اند؛ به دلیل آنکه در آغاز سوره به آنان سوگند یاد شده است. نام دیگر این سوره «عُرف» است که در نخستین آیه به کار رفته است.سوره مرسلات با تأکید فراوان بر وقوع قیامت و نشانه‌های آن و همچنین ذکر بخشش‌های خداوند به بشر، در مورد اعمال و نشانه‌های مجرمان و پرهیزکاران و سرنوشت نهایی هر دو گروه سخن می‌گوید. این سوره تأکید خود بر قیامت را با تهدیدی شدید به منکرانِ قیامت و انذار و بشارت به دیگران همراه می‌کند و بیش از دیگر مطالب، به تهدید می‌پردازد؛ به همین دلیل آیه ” وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ- واى در آن روز بر تکذیب‌‏گران” ده مرتبه در آن تکرار شده است.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر