نمونه متن شکواییه و روش نوشتن دادخواست برای دادگاه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نمونه متن شکواییه و روش نوشتن دادخواست برای دادگاه

عکس, نمونه متن شکواییه و روش نوشتن دادخواست برای دادگاه

متن شکواییه

چگونه دادخواست بنویسیم ؟مشخصات شاکی/شکات: …
مشخصات مشتکی عنه:…

ناقل و منتقل الیه
تاریخ وقوع جرم: … روز … ساعت…
محل وقوع جرم …

دلایل شکایت:
حضور شخص شاکی یا وکیل وی
اصل و فتوکپی از کارت ملی شاکی
حکم قطعی دادگاه مبنی بر وجود دین

صورت اموال متهم پیش از انتقال
عندالزوم شهادت شهود

شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…

موضوع: انتقال مال به قصد فرار از ادای دین

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام و احترام

به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب مبلغ … ریال را از مشتکی‌عنه طلبکار می‌باشم، اما متاسفانه ایشان از تادیه بدهی خود علیرغم مطالبه از ناحیه بنده امتناع کردند. متعاقباً بنده نسبت به مطالبه طلب خود از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرده و در نهایت حکم محکومیت نامبرده به‌موجب دادنامه شماره … صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان … صادر و قطعی گردید. اکنون که رأی به مرحله اجرا رسیده است، اطلاع یافتم که مشتکی‌عنه اموال خود را که شامل … می‌شود به قصد فرار از ادای دین قطعی خود به اینجانب، به اشخاص دیگری انتقال داده‌اند و خود را بدون دارایی به دادگاه معرفی کرده‌اند. شایان ذکر است که اموال مذکور در مورخ … به نام مشارالیه بوده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به ادای دین در دادگاه حقوقی، سریعاً اموال خود را به افراد دیگر انتقال داده‌اند. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری ناقل و منتقل الیه مورد استدعاست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر