نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها

اگر نمی خواهید برای خرید پرده هزینه کنید می توانید از این روش ها برای تزیین پرده های منزل خود استفاده کنید. اضافه کردن منگوله های کوچک به لبه پرده ها، جذابیت بصری خاصی ایجاد می کند. می توانید از منگوله های هم رنگ و یا متضاد استفاده کنید. یا درست کردن گیره ی پرده از پارچه ی خود پرده … استفاده از والان و منگوله … استفاده از مهره های کریستالی … استفاده از تور اضافی.. پرده هایی از جنس بامبو…استفاده از نوار های ملیله دوزی شده… می توانید نمونه های تزیین های ذکر شده را به ترتیب در زیر مشاهده کنید.
عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها
عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها
عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها عکس, نوسازی پرده های کهنه منزل با این راهکار ها

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر