هر بذری چقدر طول می کشد تا برای هفت سین سبز شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

هر بذری چقدر طول می کشد تا برای هفت سین سبز شود

عکس, هر بذری چقدر طول می کشد تا برای هفت سین سبز شود

دانستن این نکنه که چقدر طول میکشد تا هر بذری سبز شده و آماده ی گذاشتن در سفره هفت سین شود خیلی مهم است چرا که اگر شما خیلی زود یا خیلی دیر برای ریختن سبزه افدام کنید ممکن است برای سال تحویل سبزه ی شما گندیده باشد یا اینکه خوب رشد نکرده باشد. همان طور که در زیر می بینید گیاهان خرفه، شاهی زمان کمی برای سبز شدن نیاز دارند. یونجه نیز در دسته سبزه‌های دقیقه نودی قرار می‌گیرد.

کاشت سبزه گندم و رشد آن حدود ۱۰ روز طول می کشد .

کاشت  سبزه شاهی  و رشد آن حدود ۵ روز طول می کشد.

کاشت  سبزه خاکشیر  و رشد آن حدود ۵ روز طول می کشد.(برای کاشت سبزه بذر‌هایی مثل خاکشیر ابتدا باید بذر را به مدت ۴ ساعت در آب خیس کنید و سپس بذر خیس شده را که حالت چسبنده دارد، بر روی سطح آماده شده خود، بکشید.)

کاشت  سبزه عدس و رشد آن حدود ۱۵ روز طول می کشد.

کاشت  سبزه ماش  و رشد آن حدود ۵ روز طول می کشد.

کاشت  سبزه یونجه  و رشد آن حدود ۵ روز طول می کشد.(بهترین زمان برای سبز کردن یونجه روز ۲۴ اسفند است.)

کاشت  سبزه ماش  و رشد آن حدود ۵ روز طول می کشد.

کاشت  سبزه شنبلیه  و رشد آن حدود ۳ روز طول می کشد.

کاشت سبزه پرتقال، لیمو و یا نارنج و رشد آن حدود ۱۵ الی ۲۰ روز طول می کشد ( این تخم‌ها در حدود ده الی بیست روز طول می‌کشد که سبز شوند. برای سبز کردن این دانه‌ها باید هسته نارنج یا پرتقال را ۲۴ ساعت داخل آب قرار دهید و بعد از ۲۴ ساعت پوست نازک هسته را با دقت بکنید، طوری که به مغز دانه آسیبی نرسد.)

کاشت سبزه تخم کدو حلوایی و رشد آن حدود ۱۵ روز طول می کشد.

کاشت سبزه سنجد  و رشد آن حدود ۸ روز طول می کشد.

کاشت سبزه ذرت  و رشد آن حدود ۸ روز طول می کشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر