محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

آموزشی | ۹ بازدید

عکس, هزینه عمل پیکرتراشی و فیلم کامل پیکرتراشی

در تعیین هزینه جراحی پیکرتراشی شکم مواردی از قبیل روش جراحی مورد نیاز، میزان چربی شکم، مهارت پزشک، هزینه مرکز جراحی، هزینه دستیاران پزشک، هزینه بستری (در صورت لزوم) و… در نظر گرفته می شود. هزینه جراحی پیکر تراشی شکم و پهلو از حدود ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان بسته به روش جراحی متغیر است.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳ آبان ۱۴۰۰