یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
اخبار

هزینه های طلاق و مشاوره های اجباری در سال ۱۴۰۰

عکس, هزینه های طلاق و مشاوره های اجباری در سال ۱۴۰۰

هزینه های طلاق توافقی 

الف) هزینه مشاوره‌های اجباری برای ۵ جلسه، در مجموع حدوداً ۵۲۰/۰۰۰ تومان

ب) هزینه دادرسی حدوداً ۱۷۰/۰۰۰ تومان

پ) هزینه مشاوره ارجاع شده از سوی دادگاه (بسته به مجتمع قضایی) حدوداً ۱۴۰/۰۰۰ تومان

ت) هزینه ثبت طلاق در دفترخانه طلاق یا همان محضر (بسته به انصاف دفتر طلاق) از ۵۸۰/۰۰۰ تومان به بالا

ث) حق الوکاله وکیل دادگستری (اگر وکیل داشته باشید) از ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان به ازای هر وکیل

هزینه مشاوره‌های اجباری طلاق

۱- هزینه مشاوره برای هر جلسه به ازای هر یک از زوجین ۵۲/۰۰۰ تومان و در مجموع هر دو نفر برای هر جلسه ۱۰۴/۰۰۰ تومان

۲- هزینه مشاوره برای ۵ جلسه به ازای هر یک از زوجین ۲۶۰/۰۰۰ تومان و در مجموع هر دو نفر برای ۵ جلسه ۵۲۰/۰۰۰ تومان

هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی (هزینه دادرسی طلاق توافقی)

هزینه دادرسی آن چیزی در حدود ۱۷۰/۰۰۰ تومان میشود.

البته هزینه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن است کمی بیشتر از این عددی که گفتیم بشود، چراکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست طبیعتاً حق الزحمه دریافت می‌نمایند.

هزینه مشاوره ارجاع شده از سوی دادگاه

مجتمع‌های قضایی برای این موضوع مبالغ متفاوتی از ۸۰/۰۰۰ الی ۱۴۰/۰۰۰ تومان برای مجموع هر دو نفر زوجین مطالبه می‌نمایند.

هزینه ثبت طلاق توافقی در دفترخانه طلاق

هزینه ثبت طلاق در دفتر طلاق از ۵۸۰/۰۰۰ تومان به بالا است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر