هسته ی زرد آلو و بادام تلخ و سیب شما را می کشد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

هسته ی زرد آلو و بادام تلخ و سیب شما را می کشد

عکس, هسته ی زرد آلو و بادام تلخ و سیب شما را می کشد
هیچ کار خدا بی حکمت نیست و بد مزه و تلخ بودن هسته ی بعضی از میوه ها یک هشدار بزرگ برای زنده ماندن ما است.تلخی مزه هسته، گویای وجود اسید هیدروسیانیک و نشانه غلظت این سم است. مقدار اسیدهیدروسیانیک بیشتر در هسته‌های آب‌دار که حاوی رطوبت زیاد هستند، وجود دارد. دز مهلک اسید هیدروسیانیک، ۰,۲۴ تا ۰,۹۷ میلی‌گرم در هر لیتر خون است که مسمومیت شدید را موجب خواهد شد.هسته‌های آلو، هلو، سیب، زردآلو و بادام تلخ، خطرناک هستند. بیشترین مقدار اسیدهیدروسیانیک، در بادام تلخ وجود دارد. ۱۰۰ گرم هسته زردآلو می‌تواند موجب مرگ شخص شود.بر اساس داده‌های سازمان خدمات اروپایی امنیت مواد غذایی، در روز می‌توان تنها نصف هسته زردآلو را مصرف کرد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر