همه چیز درباره عوارض پماد تریامسیکورت

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

همه چیز درباره عوارض پماد تریامسیکورت

عکس, همه چیز درباره عوارض پماد تریامسیکورت

۱- این دارو در صورت ابتلای بیمار به تبخال، اگزما و یا سایر عفونت‎ ‌های ویروسی پوستی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.۲- مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یک بار در روز دارو نزد کودکان، ممکن است باعث افزایش جذب دارو و عوارض سیستمیک آن گردد.۱- این دارو در صورت ابتلای بیمار به تبخال، اگزما و یا سایر عفونت‎ ‌های ویروسی پوستی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.۲- مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یک بار در روز دارو نزد کودکان، ممکن است باعث افزایش جذب دارو و عوارض سیستمیک آن گردد.

عوارض جانبی

۱- این دارو در صورت ابتلای بیمار به تبخال، اگزما و یا سایر عفونت‎ ‌های ویروسی پوستی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.۲- مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یک بار در روز دارو نزد کودکان، ممکن است باعث افزایش جذب دارو و عوارض سیستمیک آن گردد.۱- این دارو در صورت ابتلای بیمار به تبخال، اگزما و یا سایر عفونت‎ ‌های ویروسی پوستی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.۲- مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یک بار در روز دارو نزد کودکان، ممکن است باعث افزایش جذب دارو و عوارض سیستمیک آن گردد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر