همه چیز درباره قرص دیلتیازم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

همه چیز درباره قرص دیلتیازم

دیلتیازم تزریقی در درمان تاکی کاردی فوق بطنی وکنترل موقت ضربان بطنی سریع در فلوتر دهلیزی یا فیبریلاسیون دهلیزی نیز مصرف می‌شود.دیلتیازم دردرمان آنژین، زیادی فشار خون و آریتمی مصرف می‌شود. این دارو در کنترل آنژین وازواسپاتیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدودکننده گیرنده بتا-آدرنرژیک یا نیترات‌ها نیستند یا علائم بیماری آنها با این داروها از بین نمی‌رود، مصرف می‌گردد.

عکس, همه چیز درباره قرص دیلتیازم

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر