هوشیار باشید امیکرون تب و سرفه و اکسیژن پایین ندارد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

هوشیار باشید امیکرون تب و سرفه و اکسیژن پایین ندارد

عکس, هوشیار باشید امیکرون تب و سرفه و اکسیژن پایین ندارد

یافته های دانشمندان نشان داده است که این ویروس جدید کرونا به اسم امیکرون ، تفاوتهای زیادی با ویروسهای قبلی دارد. در این ویروس فرد دچار تب ، از دست دادن بویایی ، کاهش سطح اکسیژن نمی شود. علائم گاه ممکن است شبیه یک سرماخوردگی ساده باشد. در کودکان اولین علامت جوشهای زیاد در صورت و بدن است. فیلم زیر را حتما مشاهده کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر