واکسن پاستوکووک در حال حاضر قوی تر از آسترازنکا

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

واکسن پاستوکووک در حال حاضر قوی تر از آسترازنکا

عکس, واکسن پاستوکووک در حال حاضر قوی تر از آسترازنکا

واکسن پاستوکووک موفق شده است با اثر بخشی ۹۶/۵ درصدی خود بهترین واکسن موجود تا همین لحظه برای مقابله با بیماری کرونا باشد. این واکسن تنها واکسن در دنیاست که همراه واکسن اصلی، دز یادآور هم تولید کرده است.در حال حاضر هفت نوع واکسن در سبد واکسیناسیون استان قزوین وجود دارد و پاستوکووک پلاس، جایگزین مناسبی برای تزریق دز سوم است.

واکسن پاستو کو-اَد که سومین واکسن تولیدی مجموعه پاستور برای بیماری کرونا است بر پایه آدنو ویروس طراحی شده و از این حیث یکی از پنج واکسنی است که در دنیا با این فناوری ساخته می‌شود.انستیتو پاستور ایران تا کنون ۱۵ میلیون دُز واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پلاس تولید کرده است که از این میزان ۸ میلیون برای تزریق به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شده است و ۷ میلیون دیگر نیز در آستانه انعقاد قرارداد برای تحویل به وزارت بهداشت است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر